Informationsmöte angående "Nytt yrkesutbildningsavtal 2020" och "Utveckling av arbetsmiljö och effektivitet"

Näringslivets Hus, Stockholm

2019.10.21

 

Måndagen den 21 oktober kl 09:00-11:30 bjuder SPEF in till information kring det nya yrkesutbildningsavtalet samt dialog kring en idé om förbättrad arbetsmiljö och effektivitet avseende murning/tegelhantering.

Plats: Storgatan 19, Stockholm
Lokal: Kometen (Om vi blir fler än 30 pers så uppgraderar vi lokal om möjligt)

Program och tid

08:30-09:00 Kaffe och macka
09:00-10:10 Nytt yrkesutbildningsavtal 2020 –  Lars Tullstedt,
expert kompetensförsörjning Sveriges Byggindustrier
samt ordförande BYN

Parterna i byggbranschen har kommit överens om ett nytt yrkesutbildningsavtal. Det nya avtalet ska ge förenklade rutiner och bättre kvalitet i yrkesutbildningen. En av nyheterna är att alla lärlingsanställningar kan inledas med en renodlad provanställning. Företagslärlingar (tidigare traditionella lärlingar) får bättre stöd för sitt lärande i företaget. Istället för ett antal arbetade timmar är det ett visst läranderesultat som ska uppnås. Efter grundutbildningen, som kan genomföras i gymnasieskolan, vuxenutbildning eller som företagslärling följer en företagsanpassad sk kvalificeringstid på 36 månader. Ny lönetrappa med lönesteg en gång per år ersätter den krångliga timbaserade modellen.

10:10-11:20 Utveckling av arbetsmiljö och effektivitet mha
HILA-aktuator, Magnus Landberg, civ. ing. Saab AB

Ett koncept för automatiserad frammatning av mursten i midjehöjd till muraren baserad på HILA-teknik har tagits fram. Med tekniken undviks i hög utsträckning de arbetsmoment som idag genererar förslitningsskador. Den möjliggör avsevärt mer ergonomiska arbetsställningar och minskar risken för allvarliga arbetsrelaterade skador.

OSA:
Obs viktigt att ni anmäler närvaro här senast den 10 oktober via formuläret nedan, så vi vet att lokalen räcker till och att vi har tillräckligt med kaffe och macka.

 

Detta formulär är inte längre tillgängligt.