Informationsmöte angående "Nytt yrkesutbildningsavtal 2020" och "Utveckling av arbetsmiljö och effektivitet"

Näringslivets Hus, Stockholm

2019.10.21

 

Måndagen den 21 oktober kl 09:00-11:30 bjuder SPEF in till information kring det nya yrkesutbildningsavtalet samt dialog kring en idé om förbättrad arbetsmiljö och effektivitet avseende murning/tegelhantering.

Plats: Storgatan 19, Stockholm
Lokal: Kometen (Om vi blir fler än 30 pers så uppgraderar vi lokal om möjligt)

Program och tid

08:30-09:00 Kaffe och macka
09:00-10:10 Nytt yrkesutbildningsavtal 2020 –  Lars Tullstedt,
expert kompetensförsörjning Sveriges Byggindustrier
samt ordförande BYN

Parterna i byggbranschen har kommit överens om ett nytt yrkesutbildningsavtal. Det nya avtalet ska ge förenklade rutiner och bättre kvalitet i yrkesutbildningen. En av nyheterna är att alla lärlingsanställningar kan inledas med en renodlad provanställning. Företagslärlingar (tidigare traditionella lärlingar) får bättre stöd för sitt lärande i företaget. Istället för ett antal arbetade timmar är det ett visst läranderesultat som ska uppnås. Efter grundutbildningen, som kan genomföras i gymnasieskolan, vuxenutbildning eller som företagslärling följer en företagsanpassad sk kvalificeringstid på 36 månader. Ny lönetrappa med lönesteg en gång per år ersätter den krångliga timbaserade modellen.

10:10-11:20 Utveckling av arbetsmiljö och effektivitet mha
HILA-aktuator, Magnus Landberg, civ. ing. Saab AB

Ett koncept för automatiserad frammatning av mursten i midjehöjd till muraren baserad på HILA-teknik har tagits fram. Med tekniken undviks i hög utsträckning de arbetsmoment som idag genererar förslitningsskador. Den möjliggör avsevärt mer ergonomiska arbetsställningar och minskar risken för allvarliga arbetsrelaterade skador.

OSA:
Obs viktigt att ni anmäler närvaro här senast den 10 oktober via formuläret nedan, så vi vet att lokalen räcker till och att vi har tillräckligt med kaffe och macka.