Broschyrer

Här finns broschyrer för nedladdning som pdf för både kunder och medlemsföretag.
Önskar du få trycka broschyrer skickade till dig så maila och ange hur många ex av varje trycksak du önskar.

Rätt från början - Puts och Plåt - 2018

Plåtarbeten – Grundförutssättningen för en hållbar och vacker putsad fasad.

Ladda ner broschyren som pdf här.

 

Puts och Plåt - Fickformat 85x170

Plåtarbeten – Grundförutssättningen för en hållbar och vacker putsad fasad.

Ladda ner broschyren som pdf här.

Bli en mästare på mur & puts

Mer om hur du anmäler dig och vilka kriterier som måste uppfyllas för att kunna söka kan du läsa om här.

Ladda ner broschyren som pdf här.

Murare - Ett yrke med anor

Murare är ett allsidigt och roligt yrke. Intresset för historia ökar när man får renovera listverk och stuckatur i gamla kyrkor och andra byggnader.

Ladda ner broschyren som pdf här.

Stolt hantverkare - seriöst företag

SPEF-TRYGGHET FÖR DIG

Om företaget som du är anställd i har valt att vara medlem i SPEF. Då innebär det att du har en arbetsgivare som är seriös och där du kan vara stolt över att arbeta!

Rätt från början - Murat & Putsat

”Rätt från början – Murat & Putsat” är en handbok i behändigt pocketformat som tar upp murat och putsat byggande.
Finns att köpa för 195 kr från Svensk Byggtjänst webbutik.

Rätt murat och putsat

”Rätt murat och putsat” är en grundläggande handbok om murverk och puts. I handboken finner du gällande regler och normer, material och produkter, konstruktion, byggande, kontroll och besiktning, mm.
Finns att köpa.

Hjälpmedel

Här finns hjälpmedel för nedladdning som pdf för både kunder och medlemsföretag.

Checklista för konsumenter

Som beställare blir du byggherre i förhållande till entreprenören. Om du är osäker på vad den rollen innebär bör du anlita en byggkonsult som projektledare/arbetsledare.

Kursprogram - Murning och putsning klass 1

Utbildningen syftar till att ge deltagarna kunskaper att leda och övervaka murningsarbeten och putsarbeten klass 1 på ett sådant sätt att slutresultatet uppfyller branschens och myndigheternas krav, samt beställarens önskemål på kvalitet och utförande enligt avtal.

Medlemskriterier för entreprenörer

Detta dokument de kriterier som krävs av en entreprenör för att kunna bli medlem i SPEF.

 

Medlemskriterier för leverantörer

Detta dokument de kriterier som krävs av en leverantör för att kunna bli medlem i SPEF.

Ordlista/ Definitioner och begrepp

Här har vi skapat en ordlista för vår bransch, så att vi undviker språkligt missförstånd.

Denna pdf går att ladda ner och skriv ut!

Mätregler murning och puts

Vid fastställande av ett murnings- eller putsarbetes omfattning, enbart eller i kombination med tilläggsisolering, tillämpas dessa mätregler.

Tidskrifter

Här kan ni ladda hem de inscannade jubileumsskrifterna i PDF-format samt Tegel som gavs ut under perioden 1911-1987.

SPEF 20 år (1966-1986)

Författare: Stig Björnebro, 1986

 

Tegel

Tegel gavs ut under perioden 1911-1987.

Här kan du läsa och ladda ner dem.

Logotyp

Vid behov av logo för tryck, CFE-logo eller andra frågor om SPEFs grafiska profil, kontakta karina@creativomedia.se,
tel. 0708-99 33 75.