Utbildningar inom SPEF

SPEF arbetar aktivt med utbildning för sina medlemmar, mer info om olika utbildningar kan du läsa om nedan.

Certifierad Fasadentreprenör, CFE

SPEFs certifieringsprogram CFE ska säkerställa kompetensen hos medlemsföretag för ett för samhället hållbart riktigt putsande, murande och betongfasadarbete. Programmet är en del av ”Säker fasad” och anpassas löpande till ny teknik och utifrån identifiera kompetensbrister.

Murning och putsning klass 1

Utbildningen syftar till att ge deltagarna kunskaper att leda och övervaka murningsarbeten och putsarbeten klass 1 på ett sådant sätt att slutresultatet uppfyller branschens och myndigheternas krav, samt beställarens önskemål på kvalitet och utförande enligt avtal.

Gesäll- och Mästarbrev

Gesäll och mästarbrev ska kunna erhållas av yrkesmän/kvinnor som har genuint intresse av yrket och har en kunskap samt färdighet där bredd och skicklighet är grunden i bedömningar. Att lösa uppgifter och utföra moment på egen hand är en grundförutsättning.

Kulturhantverks­stipendiet

Stipendiet innebär att du under ett par veckor under arbetssäsongen ingår i ett erfaret arbetslag där du får lära dig hur arbetet läggs upp och genomförs på ett rationellt och traditionellt sätt.