Utbildningen syftar till att ge deltagarna kunskaper att leda och övervaka murningsarbeten och putsarbeten klass 1 på ett sådant sätt att slutresultatet uppfyller branschens och myndigheternas krav, samt beställarens önskemål på kvalitet och utförande enligt avtal.

Allmän del, Murteknik och Putsteknik

Kursen sker någon gång i november varje år. För exakt datum titta under aktiviteterna på hemsidan.
Dag 1 –  startar kursen kl. 8.00
Dag 2-3 – enligt schema

Plats: Svenskt Näringslivs lokaler på Storgatan 19, Stockholm.

Ni bokar ev hotell själva och närbeläget hotell är Clarion Collection Hotel Wellington, Storgatan 6, mittemot Näringslivets Hus, +46 8 667 09 10.

Ladda ner kursprogram här