Medlemmar i SPEF

För att vara medlem i SPEF behöver du vara verksam inom branschen eller på annat sätt ha ett aktivt yrkesmässigt intresse av området murning och putsning. Medlemmarna utgörs av entreprenörer, leverantörer och intressenter. Som medlem erläggs varje år medlemsavgift och serviceavgift. Avgifterna bestäms på årsmötet.

Entreprenör

Länk till föreningens entreprenörsmedlemmar. Det är här du hittar specialistföretagen inom murat och putsat.

Leverantör/ÅF

Länk till våra leverantörsmedlemmar. Dessa levererar material och utrustning för murat och putsat.

Intressent/ stödmedlem

Länk till medlemmar som stöttar eller på annat sätt är verksamma i branschen.

Hedersmedlemmar

Här finns information om tidigare aktiva och betydelsefulla personer som varit delaktiga i SPEFs utveckling.

Bli medlem

Arbetar du och ditt företag inom Fasadbranschen?
Då finns det mycket att vinna på att bli medlem i SPEF. Klicka på länken och fyll i din ansökan så återkommer vi när vi behandlat den.

Vi ställer tydliga krav på våra medlemmar för att bidra till en tryggare och säkrare bransch. Genom detta blir det också enklare och tryggare för dig som vill få tag i en seriös och kunnig entreprenör eller leverantör/återförsäljare.

Läs mer och fyll i din ansökan