Om branschföreningen SPEF

SPEF – är den rikstäckande branschföreningen för murat och putsat byggande i Sverige. Föreningen grundades 1966 och har närmare sextio medlemsföretag över hela landet med en omsättning på ca 2,2 miljarder kronor.

Gemensamt för medlemsföretagen är, att man till väsentlig del av sin verksamhet utför puts- och murningsarbeten. Flertalet av medlemsföretagen utför också andra byggnadsarbeten, t ex tilläggsisolering, balkongrenovering och fönsterbyten i samband med fasadrenoveringar.

SPEF består av en huvudförening med två underföreningar. 

  • SPEF-L – underföreningen för leverantörer inom Fasadbranschen.
  • SPEF-E – underföreningen för entreprenörer inom Fasadbranschen.

Föreningens ändamål

SPEF ska tillvarata medlemmarnas intressen och främja fri företagsamhet med sunda former för affärsuppgörelser. Vidare skall organisationen verka för branschens fortbestånd och för dess vidareutveckling i tekniskt och kvalitativt avseende. Detta finns beskrivet i föreningens stadgar.

Vad gör SPEF?

  • Medverkan i utveckling av arbetsmetoder, maskinell utrustning och hjälpmedel.
  • Kontinuerligt erfarenhetsutbyte mellan leverantörer av puts och murningsmaterial och entreprenörer.
  • Bevakning av myndigheters agerande i frågor, som rör branschen.
  • Medverkan i standardiseringsarbetet för murning och puts i Europa (CEN) och i Sverige (HusAMA).
  • Samarbete med andra branschföreningar/organisationer i gemensamma frågor.
  • Utbildning av medlemsföretagens anställda genom intern kursverksamhet och information.
  • Internkonferenser för medlemmarna.
  • Marknadsföring av SPEF och dess medlemsföretag.

Varför anlita en SPEF-entreprenör?

När man anlitar ett företag inom SPEF kan man vara säker på att Medlemsföretaget har de bäst utbildade och mest kompetent medarbetarna då dessa genomgår SPEFs utbildning Certifierad Fasadentreprenör – CFE.

Bli medlem i SPEF

Ett företag inom Fasadbranschen kan söka medlemskap i SPEF.

Klicka på respektive länk nedan och ansök genom att fylla i formuläret.
För utförlig information om föreningen, läs SPEFs stadgar eller kontakta VD, Johan Onno, tel. 0704-66 81 04. En medlemsansökan behandlas vanligen under ett par veckor och innefattar bl.a en kreditupplysning av företaget som ansöker om medlemskap.

Information och ansökan för entreprenörer och leverantörer >>

Välkommen med din ansökan!

 

Bli medlem

Ett företag inom Fasadbranschen kan söka medlemskap i SPEF. Läs mer information om föreningen här.

Årets Fasad

Årets Fasad är byggbranschens stora pris för Sveriges bästa husfasad.

Fasadforum

Fasadforum är fasadbranschens naturliga arena och mötesplats för kompetensutveckling och nätverk om fasader!

Stadgar

Stadgar för SPEF samt för underföreningarna SPEF-E och SPEF-L.

SPEF Styrelse

Här finns information och kontaktpersoner i SPEFs styrelse. Styrelsen nedan valdes vid 2019 års stämma.

Undersektioner

Här hittar du kontaktpersoner till SPEFs undersektioner vars verksamhetsplaner syftar till att praktiskt omvandla styrelsens uppdrag från medlemsföretagen. Det ser ut så här under 2019/2020.

Hedersmedlemmar

Här finns information om tidigare aktiva och betydelsefulla personer som varit delaktiga i SPEFs utveckling.

Kompetensutveckling

Utbildningar som Certifierad fasadentreprenör-CFE, Murning och putsning klass 1, Kvartsdamm samt Kulturhantverksstipendiet.

Kompetensförsörjning

Som murare kan du jobba överallt i hela världen. Idag finns stor efterfrågan inom yrket.

Historia

Murare är ett av de allra äldsta byggyrkena. Teknik och material har förändrats men murarens hantverksskicklighet är lika viktig då som nu.