Kommittéer

SPEFs kommittéer vars verksamhetsplaner syftar till att praktiskt omvandla styrelsens uppdrag från  medlemsföretagen. Det ser ut så här under 2018/2019.

Medlemskommittén

Bollplank till VD vad gäller medlemsfrågor.

Tomas Georgiadis

Sterner Stenhus AB
Tel: 070-740 30 46
E-post

Fredrik Dahl

Göteborgs Fasadputs AB
Tel: 0733-15 80 00
E-post

Niklas Karlsson

Front
Tel: 070-412 43 19
E-post

Christer Dahlberg

Keim Scandinavia A/S
Tel: 070-966 12 68
E-post

Tekniska Kommittén

Tekniska kommittén skall tillsammans med SPEFs samarbetspartner analysera, utveckla och utvärdera system som bidrar till långsiktigt byggande med murverk och puts. Kommittén verkar även för utveckling av arbetsverktyg och andra hjälpmedel som bidrar till en bättre arbetsmiljö och ett effektivare byggande.

Johan Onno

VD
Tel: 0704-66 81 04
E-post

Mats Pettersson

Murbiten Tegel & Puts AB
Tel: 0706-88 06 90
E-post

Anton Axelsson

Puts & Tegel AB
Tel: 0705-79 58 97
E-post

Johan Sörman

Kumla Fasad Team AB
Tel: 070-333 28 56
E-post

Kenneth Larsson

Sterner Stenhus AB
Tel: 0734 03 03 43
E-post

Anders Brunfors

Målarkalk AB
Tel: 0702-55 91 90
E-post

Kent Hankvist

Sto Scandinavia AB
Tel: 0705-75 53 01
E-post

Stefan Kanda

Weber – Saint-Gobain Byggprodukter AB
Tel: 0708-55 51 91
E-post

Stefan Wallmark

Tel: 0707-99 47 29
E-post

Utbildningskommittén

Utbildningskommittén förvaltar de utbildningar som krävs för branschens kompetens inom hantverket. Kommittén verkar även medlemsföretagens utveckling inom exempelvis företagsledning och affärsstrategi.

Anders Svensson

Allt i murning Karlshamn AB
Tel: 0454-888 10
E-post

Tomas Lööw

Puts & Plattsättnings AB
Tel: 0705-67 90 03
E-post

Magnus Wiberg

Combimix AB
Tel: 0738-46 69 55
E-post

Valberedning SPEF-E och -L

Roland Larsson Edberg

Morneon Fasad AB
Tel: 0735-15 35 35
E-post

Anton Axelsson

Puts & Tegel AB
Tel: 0705-79 58 97
E-post

Anders Brunfors

Målarkalk AB
Tel: 0702-55 91 90
E-post

Peter Hedlund

Sto Scandinavia AB
Tel: 0709-21 20 24
E-post