Stadgar för SPEF

Svenska murnings- och puts- och fasadbranschens stadgar antagna vid SPEFs Höstmöte 2016-11-24

Stadgar för SPEF-HF (Huvudföreningen)
Stadgar för SPEF-L