Styrelsen SPEF H

SPEF HFs styrelse från respektive underföreningsstyrelse (SPEF-E och SPEF-L)
Styrelsen nedan valdes vid 2020 års stämma.

Ordförande

Per Hallgren

Puts & Plattsättnings AB
Tel: 0708-11 53 87
E-post

 

Ledamöter SPEF-E

Niklas Karlsson

Front AB
Tel: 0704-12 43 19
E-post

 

Peter Karlsson

Fasadteknik AB
Tel: 0706-45 17 30
E-post

Björn Andersson

Frillesås Mur & Puts AB
Tel: 0708-23 97 54
E-post

Anton Axelsson

Puts & Tegel i Örebro AB
Tel: 0705-79 58 97
E-post

Ledamöter SPEF-L

Stefan Wallmark

Tegelmäster
Tel: 0707-99 47 29
E-post

Otto Norling

Sto Scandinavia AB
Tel: 0725-10 12 80
E-post

Jacob Steen

Brukspecialisten AB
Tel: 0704-80 41 21
E-post

Niklas Persson

Weber – Saint-Gobain Byggprodukter AB
Tel: 0707-749615
E-post

 

Suppleanter SPEF-E

Kristian Engberg

Göteborgs Fasadputs AB
Tel: 0733-15 80 01
E-post

 

Bertil Andersson

Tresson Fasad AB
Tel: 0736-50 28 62
E-post

 

Suppleanter SPEF-L

Oscar Nymberg

Målarkalk AB
Tel: 0734-17 67 97
E-post

 

Bengt Beverin

Wienerberger AB
Tel: 0733-12 90 36
E-post

Adjungerad sekreterare och kontaktman

Johan Onno

vd SPEF
Tel: 0704-66 81 04
E-post

Styrelse i resp dotterförening H och L

 

SPEF-E

Ordförande
Per Hallgren, Puts & Plattsättnings AB  –  1 år 2121

Ledamöter SPEF-E
Niklas Karlsson, Front AB – 1 år 2121
Peter Karlsson, Fasadteknik AB – 2 år 2122
Björn Andersson, Frillesås Mur & Puts AB – 2 år 2122
Anton Axelsson, Puts & Tegel i Örebro AB – 1 år 2121

Suppleanter SPEF-E
Kristian Engberg, Göteborgs Fasadputs AB – 1 år 2121
Bertil Andersson, Tresson Fasad AB – 2 år 2122

 

SPEF-L

Ordförande
Stefan Wallmark, Tegelmäster AB  –  1 år 2121

Ledamöter SPEF-L
Otto Norling, Sto Scandinavia AB – 1 år 2121
Jacob Steen, Brukspecialisten AB – 1 år 2121
Niklas Persson, Weber – Saint-Gobain Byggprodukter AB – 2 år 2122

Bengt Beverin, Wienerberger AB  –  1 år 2121
Oscar Nymberg, Målarkalk AB – 2 år 2122
Magnus Andersson, Finja AB  – 2 år 2122