I torsdags på Fasadforum i Folkets hus i Stockholm tillkännagavs även priset för Årets Fasad! 

Fasadforum är fasadbranschens naturliga arena och mötesplats för kompetensutveckling och nätverk om fasader! En eftermiddag med flera intressanta föreläsare och mingel med branschens entreprenörer, leverantörer, arkitekter och byggherrar.

Årets Fasad 2019 i kategorin Nybyggnad går till…
…Kvarteret Vårdtornet i Norrköping

Norrköpings industrilandskap karakteriseras av stora äldre fabriksbyggnader med detaljrikt murade och pustade och fasader. Med det nyuppförda parkeringshuset i kvarteret Vårdtornet i Norrköpings centrum har staden fått ett nytt tillskott i den historiskt viktiga miljön. Samtidigt sätter staden ny standard för den här typen av byggnader. Gestaltningen ansluter väl till den befintliga byggnationen och präglas av stort mod där man nått ett fantastiskt resultat genom hantverksskicklighet och noggrannhet av högsta klass. Vi vill poängtera de innovativt utformade tegelfasaderna vars mönstring och tegelpelare ställt stora krav på precision och hantverksutförande.

Byggherre: Norrköping Parkering AB
Arkitekt: Utopia Arkitekter
Totalentreprenör: SEFAB
Fasadentreprenör: Åby Fasad AB
Fastighetsägare: Magnentus Parkering AB

Juryns motivering Årets Fasad 2019 i kategorin Nybyggnad
August Strindbergs dikt Esplanadsystemet hyllar knappast omvandlingen av en stad. Men frågan är om inte gamle August hade varit betydligt gladare om han fått chans att se årets vinnare av Årets Fasads utmärkelse för bästa nyproduktion. Här sammanstrålar hantverkskunnande med innovativa lösningar och genomtänkt arkitektur på ett sätt som följer den befintliga och värdefulla kulturstaden på ett föredömligt sätt. 

Vinnaren av Årets Fasad kategori nyproduktion är…
…Kvarteret Vårdtornet i Norrköping!

________________________________________________________________________

Årets Fasad 2019 i kategorin Renovering och Restaurering går till…
…Nationalmuseum, Stockholm

Nationalmuseum har genomgått en omfattande upprustning och förnyelse. Den vackra stenfasaden har tvättats och renoverats med hög varsamhet och noggrannhet. Därtill har den förnyats bland annat tack vare nya UV-ljusavgränsande specialfönster. Resultatet är enastående där en tidigare sluten byggnad med täckta fönster har öppnats upp mot den omgivande staden och fått ett närmast nytt utseende där ljuset kan flöda utan att riskera de värdefulla museiföremålen. Att dagsljuset fått utrymme i projektet märks även genom de nya, diskret utformade glaskupoler som ger ytterligare ljusinsläpp. Förutom gediget hantverk utmärks projektet av en tydlig gestaltningsidé, genomtänkt och väl utfört arkitektarbete liksom en uthållig och långsiktig beställare. Projektets omfattning och komplexitet har krävt tätt och väl fungerande samarbete mellan inblandade parter. Det färdiga arbetet ger en tydlig värdehöjning i den kulturhistoriskt viktiga miljön till glädje både för besökare och förbipasserande.

Byggherre: Statens fastighetsverk
Arkitekt: Wingårdhs Arkitekter i samarbete med Wikerstål Arkitekter AB
Projektering restaurering stenfasad: Tyrens AB, Ingvar Hedenrud Kulturbyggnad AB
Generalentreprenör: Skanska Sverige
Fasadentreprenör: Närkesten. AB Oscar Jansson Plåt&Smide och Planglasteknik

Juryns motivering Årets Fasad 2019 i kategorin Renovering-Restaurering
”Stockholms ström, Stockholms ström, Stockholms ström”. Aston Reymers Rivalers är bara en i raden av alla artister och grupper som hyllat Stockholm och dess vattendrag. 

Vi i juryn stämmer in i kören. Men vad vore väl Strömmen utan byggnaderna runt omkring. I hård konkurrens med grannen intill har en av våra märkesbyggnader genomgått en renovering, ja vi kan tala om förnyelse, som lyfter inte bara byggnaden själv utan även Strömmen med omnejd. 

Ett arbete av högsta klass gör att årets vinnare av Årets Fasad kategori renovering-restaurering blir…
…Nationalmuseum

 

Årets Fasad
Juryn för Årets Fasad består av Malin Pappila, arkitekt, ÅWL Arkitekter.
Roger Pohjanen, Senior Advisor och produktionschef, Riksbyggen.
Catherina Fored, arkitekt, vd HSB Norra Stor-Stockholm.
Per-Anders Johansson, arkitekt, konsult, specialist kulturbyggnad, egen verksamhet.
Roger Blomqvist, elingenjör företräder Byggbranschföreningarna i Sverige.
Gino Carinci, fasadentreprenör och grundare till Åby Fasad AB. Har tidigare medverkat i SPEFs inköpskommitté och styrelse samt som ordförande.
Johan Onno, civilingenjör, KTH, vd SPEF.

Årets Fasad delas ut årligen och instiftades 2015 av branschföreningen SPEF – Sveriges murnings och putsentreprenörer. Tävlingen är öppen för alla och alla typer av fasader är välkomna oavsett material. Ett av villkoren är att fasaderna måste vara klara och besiktigade i närtid. Bedömningskriterierna är; gestaltning, hållbarhet/ekonomi, innovation, utförande/hantverk.

För ytterligare information:
Johan Onno, SPEF
Tel: 070-466 81 04
E-post: johan.onno.spef.org